Novinky

Pokyny pro platbu příspěvků pro rok 2018:

pouze bezhotovostně bankovním převodem

na účet SK ** 212149309/0800**

nutno rozdělit na 2 platby z důvodu většího přehledu a dodržet správný variabilní symbol (VS)

Pouze bezhotovostně bankovním převodem na účet SK ** 212149309/0800**

nutno rozdělit na 2 platby a dodržet správný variabilní symbol (VS)

do předmětu napsat jméno a příjmení

Jednotný členský příspěvek 100,– Kč pod VS 137301

Oddílový příspěvek dle kategorie pod VS 137137 pro rok 2018:

Dospělí 3600,–

Důchodci 3100,–

Mládež do 18ti let (nar.2000 a mladší) 2000,– celodenní
1500,– do 14ti hodin

Minitenis nar.2011 a mladší 500,– (po zaplacení příspěvku mohou tyto děti využívat cvičnou stěnu a minikurt)

Při platbě vytiskněte doklad o zaplacení, který předáte paní správcové nebo pošlete mailem na adresu k.vasinova@seznam.cz

Aktualizováno dne 29.3.2018

Počet brigádnických hodin

Členové Hodin za rok
Dospělí + důchodci 10 hod/rok
Dorost 10 hod/rok
Děti 2 hod/rok

Pravidla oddílu

Platí stále pravidlo,že kdo nemá zaplaceny členské příspěvky a nemá odpracované nebo zaplacené brigádnické hodiny, tak nemůže na kurt nebo si musí zaplatit kurtovné.

Pravidla rezervace kurtů pro platící členy

S ohledem na počet členů a kurtů je nezbytné, aby měl každý člen stejnou možnost využití dvorců v pracovních dnech.

Proto se před zaplacením příspěvků seznamte s pravidly pro dlouhodobou rezervaci, jejichž dodržování zajistí správce s ev. pomocí výboru TO.

Pevné rezervace lze vytvořit u paní správcové po zaplacení příspěvku v plné výši a odpracování nebo zaplacení brigád – dospělý hráč stálé rezervace 2 hodiny týdně v časech 9–20 hod všední dny, mládež 1 hodinu týdně

Zrušení rezervace nejpozději 24 hodin předem. Pokud bude rezervace zrušena později nebo vůbec, bude hráč zaznamenán a v případě, že hodinu 2× včas nezruší, nebude mu další rezervace umožněna.

Aktualizováno dne 19.3.2018

Rezervace kurtů pro hosty

Nečlenové oddílu mohou začít hrát až budou po zimě zprovozněny všechny 4 kurty.

Kurty je možné rezervovat každý den po 11h, pokud nebudou dvorce do té doby obsazeny členy TO.

Kontakty
Podporují nás

MČ Praha 8
Magistrát hl.m. Praha
ČTS
Babolat
Pronájem dvorce
200,– Kč / hod.**
jednotná cena
Kde nás najdete
Ostatní kluby SK Meteor